انواع ان وی آر هایک ویزن با مشخصات فنی

//انواع ان وی آر هایک ویزن با مشخصات فنی

انواع ان وی آر هایک ویزن با مشخصات فنی

ان وی آر /۱۲۸کانال/هایک ویژن 

ان  وی آر /۶۴کانال/هایک ویژن 

ان وی آر /۳۲کانال/هایک ویژن /۴هارد 

ان وی آر /۳۲کانال/هایک ویژن /۸هارد 

ان وی آر /۳۲کانال/هایک ویژن /۱۶هارد 

ان  وی آر /۲۴کانال/هایک ویژن 

ان  وی آر /۱۶کانال/هایک ویژن /۱هارد 

ان  وی آر /۱۶کانال/هایک ویژن /۲هارد 

ان وی آر /۸کانال/هایک ویژن 

ان وی آر /۸کانال/هایک ویژن /۴هارد

ان  وی آر /۴کانال/هایک ویژن 

ان  وی آر /۱۶کانال/هایک ویژن /۲هارد 

ان وی آر /۸کانال/هایک ویژن 

توسط |۱۳۹۹/۴/۲۲ ۱۳:۲۷:۰۵تیر ۲۲ام, ۱۳۹۹|اخبار شرکت|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه