دستگاه ذخیره تصاویر LIVAR

//دستگاه ذخیره تصاویر LIVAR

دستگاه ذخیره تصاویر LIVAR

دستگاه های ذخیره تصاویر لیوار یا همان به اصطلاح دی وی آر در ظرفیت های مختلف قابل ارائه می باشد ، انواع دی وی آر های لیوار با کیفیت ذخیره تصاویر دوربین های مداربسته دیجیتال  ۲مگاپیکسل ، ۵مگاپیکسل

دستگاه دی وی آرلیوار  ۴کانال ،

دستگاه دی وی آرلیوار  ۸ کانال ،

دستگاه دی وی آر لیوار ۱۶کانال ،

دستگاه دی وی آر  لیوار ۳۲کانال

DVR AHD LIVAR 4CH 

DVR AHD LIVAR 8CH 

DVR AHD LIVAR 16CH 

DVR AHD LIVAR 32CH 

1399-12-18T19:29:51+03:30