دستگاه های ضبط دیجیتال تحت شبکهNVR

//دستگاه های ضبط دیجیتال تحت شبکهNVR

دستگاه های ضبط دیجیتال تحت شبکهNVR

MNA-NVR864EN-4K

MNA-NVR16128EN-4K

توسط |1400-10-12T21:48:17+03:30آبان ۲۳ام, ۱۳۹۷|دستگاه های ضبط دیجیتال تحت شبکهNVR|بدون ديدگاه