دستگاه DVR هایبرید 32کانال هایک ویژن مدل 7332HGHI-SH

/دستگاه DVR هایبرید 32کانال هایک ویژن مدل 7332HGHI-SH