امکانات تولیدی

/امکانات تولیدی
امکانات تولیدی1398-10-07T17:06:26+03:30

واحد تولید بردهای الکترونیک پیشرفته 

واحد مونتاژ

واحد کنترل کیفیت ، تست و آزمایشگاه 

واحد طراحی و تولید انواع روشنایی LED

طراحی و مهندسی و اجرای شبكه ای محلی

وراه دور:

واحد تولید نانو ذرات و فن آوری نانو:

طراحی, تولید, عرضه و اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیک، ایمنی و کنترلی