لیوار سرویس

لیوار سرویس
خدمات پس از فروش شرکت لیوار

لیوار سرویس 

ما در لیوار سرویس با هدف جلب رضایت 100% شما خدماتمان را به شش بخش مجزا تعهد مینماییم 

لیوار سرویس 

ما در لیوار سرویس با هدف جلب رضایت 100% شما خدماتمان را به شش بخش مجزا تعهد مینماییم 

لیوار سرویس تعهد شماره 1

تعویض کالا یا عودت وجه تا یکهفته پس از خرید در صورت بروز مشکل فنی  

لیوار سرویس تعهد شماره 2

تعویض کالا تا یکماه در صورت وجود عیب اساسی 

لیوار سرویس تعهد شماره 3

تحویل محصول جایگزین در صورت طولانی شدن پرسه تعمیر بیش از 20روزکاری 

لیوار سرویس تعهد شماره 4

تضمین ارائه خدمات به موقع (در صورت تاخیر به ازای هر روز پرداخت وجه جریمه )

لیوار سرویس تعهد شماره 5

امکان تغییر مدت زمان گارانتی کالا حتی پس از گذشت یکماه از تاریخ خرید محصول 

لیوار سرویس تعهد شماره 6

شش ماه ضمانت محصول تعمیر شده حتی پس از اتمام گارانتی 

(ویژه )