دارای IR لیزر هوشمند با برد 800 متر، قابلیت تنظیم خودکار با زوم دوربین

/برچسب: دارای IR لیزر هوشمند با برد 800 متر، قابلیت تنظیم خودکار با زوم دوربین